Centrum voor onderzoek, kinder- en studiebegeleiding

OUT OF THE BOX is de praktijk van Kris Ost, therapeute met 15 jaar beroepservaring op het vlak van kinderonderzoek, kinderbegeleiding en studiebegeleiding. OUT OF THE BOX wil een veilige haven zijn voor kinderen en jongeren met dyspraxie, faalangst, hoogbegaafdheid, dyscalculie, NLD of AD(H)D,… zonder voorbij te gaan aan de uitzonderlijke gaven en talenten van het individu.

In zowel het onderzoek als de verdere begeleiding de persoon centraal stellen, is uitgaan van de sterktes, de talenten en de aanleg van het individu – hoe jong ook. Een kind dat zich bewust is van wat het wél kan, zal zijn hindernissen en moeilijkheden makkelijker overwinnen. Vertrouwen, erkenning en herkenning zijn bijzonder motiverende krachten om opnieuw aansluiting te vinden.

Waarom en voor wie?

Maakt u zich zorgen omdat uw kind zich thuis anders gedraagt dan op school?
Stelt de school zich vragen bij de leermogelijkheden van uw kind?
Zit uw kind slecht in zijn vel?
Kreeg uw kind een diagnose  waar u vragen bij hebt?
Is er faalangst in het spel?
Is uw kind zo pienter dat het – letterlijk of figuurlijk – weigert mee te spelen?
Vertrekt uw kind dagelijks met buikpijn naar school?
Voelt u zelf dat er “meer” aan de hand is.

OUT OF THE BOX onderzoekt, geeft een antwoord op uw vragen, en helpt u deskundig verder met de (studie-)begeleiding van uw kind.


KOPPEN en in Karrewiet plus!